Lâm An Bình

Máy Toshiba của tôi bị sự cố hay tự động tắt máy khi đang chạy hoặc đột ngột treo toàn diện. Do vậy tôi rất phiền phức trong công việc. Khi đem máy đến Smart Care, kỹ thuật viên kỹ càng chạy thử cho đến khi lỗi trực tiếp xảy ra, chẩn đoán sự cố chính xác. Giá cả không quá rẻ nhưng tôi hài lòng về thời gian sửa chữa và độ ổn định sau đó.