Khách hàng và đối tác

 

Toàn Châu - Trung tâm Bảo hành Điện thoại di động được uỷ quyền chính thức của SONY Mobile
Công ty CP FPT
Trung tâm Thế Giới Di Động
Viện Máy tính Việt Nam (Laptop One)
Công ty CP Tin học Kỷ Nguyên
Công ty CP Thế Kỷ
Công ty Minh Khôi
Công ty Kỹ Nghệ Việt
Công ty KNC