Hoàng Hưng

      SmartCare xác định tình trạng lỗi máy thông qua mô tả rất chính xác, phí sửa chữa cũng tương đối hợp lý, nhưng do lượng khách sửa và chờ lấy liền khá đông nên tôi cũng thường phải ngồi chờ một lúc. Mong SmartCare sớm khắc phục hạn chế này.