Nguyễn Thị Quyên

      Trong quá trình sửa chữa, SmartCare luôn cung cấp cho tôi những giải pháp tốt nhất và tiết kiệm chi phí sửa chữa. Do công việc nên tôi không có nhiều thời gian rảnh vào giờ hành chính, mong rằng SmartCare có thể tăng thời gian hoạt động đến 20h để tôi có thể thuận tiện đến sửa chữa hơn.