Đô Xuân Hợp

      Khi sửa chữa điện thoại ở SmartCare tôi khá yên tâm bởi chất lượng sửa chữa rất tốt và không phải lo điện thoại của mình bị thay thế linh kiện như một số chỗ sửa chữa khác.