Phạm Trung Tín

Mình mới đến sửa chữa tại SmartCare được vài lần và có ấn tượng rất tốt về các dịch vụ tại đây. Nhân viên rất thân thiện và thời gian sửa chữa nhanh chóng. Mong rằng SmartCare sẽ mở thêm nhiều chi nhánh nữa để khách hàng có thể tiết kiệm thời gian đi lại.